liens sites
Klantreferentie

Digital Learning Zowel nationaal als internationaal leidt Thomas Cook zijn medewerkers op met MEDIAplus eLearning van ENI

Digital Learning Zowel nationaal als internationaal leidt Thomas Cook zijn medewerkers op met MEDIAplus eLearning van ENI

Maike Lincke
Verantwoordelijke HRM
Thomas Cook AG.

Kunt u in enkele woorden uw organisatie en uw functie toelichten?

Onze organisatie is een internationaal reisbureau. Ik ben er verantwoordelijk voor de HRM, waaronder ook de opleidingen voor onze werknemers vallen.

Hoe waren uw opleidingen voor kantoorsoftware georganiseerd voordat u MEDIAplus eLearning gebruikte en wat waren de redenen om deze methode te veranderen? 

Onze Office-opleidingen werden altijd in klassikaal verband gegeven. Op deze wijze konden we echter slechts de medewerkers ter plekke, hier in Oberursel Duitsland opleiden. Wij wilden een Office-opleiding aan een grotere groep medewerkers bieden, in Duitsland maar ook in de andere landen waar wij aanwezig zijn. 

Wat trok u aan bij MEDIAplus eLearning? En welke oplossing heeft u concreet geïmplementeerd?  

Het feit dat de cursisten in de reële werkomgeving trainen trok ons vooral aan. Met MEDIAplus wordt geen antwoordmethode afgedwongen, maar wordt het resultaat beoordeeld. Met de programma’s van Microsoft Office zijn er zoveel methoden om tot dezelfde oplossing te komen. Ook het internationale karakter sprak ons aan, er zijn meerdere talen beschikbaar. Verder is de kundigheid en reactiviteit van onze leveranciers belangrijk. Aangezien wij nog geen ervaring hadden met e-learning was het geruststellend te weten dat op elk moment er een antwoord op mijn commerciële of technische vragen gegeven kan worden door ENI.

Onze werknemers trainen ieder op hun eigen werkplek, dus op verschillende locaties en de gevolgde opleiding is afgestemd op de individuele behoeften.

Voor welke studentbegeleiding heeft u gekozen en waarom?

Vanuit de afdeling HRM helpen wij de werknemers door hen te motiveren en tips te geven voor zelfstandig leren en het volgen van een e-opleiding. Wij bieden de mogelijkheid om op een andere plaats dan de eigen werkplek de opleiding te volgen en om ervaringen uit te wisselen met andere cursisten binnen ons bedrijf.

Welke balans maakt u op na enkele maanden gebruik?

We zien dat de werknemers hun licenties gebruiken en dat zij zeer tevreden zijn. Zij waarderen het trainen en het kunnen vinden van antwoorden direct in het bestudeerde programma. We hebben aan de hand van de pilot echter gemerkt dat het voor onze medewerkers lastig is om naast de dagelijkse werkzaamheden zich te zetten tot het volgen en afronden van de opleiding. Om deze reden hebben we de begeleiding vanuit onze afdeling Opleidingen geïntensiveerd zodat er meer profijt uit de opleiding gehaald wordt.  

Welk advies wilt u meegeven aan andere opleidingsverantwoordelijken die over willen stappen op e-learning of blended learning?

Ik raad aan om bij de start van het leertraject de cursisten al te betrekken, door bijvoorbeeld een gezamenlijke bijeenkomst voor het inschrijven te organiseren. Verder is het belangrijk om het eigen belang en de eigen verantwoordelijkheid van de cursisten te benadrukken. Het vroege contact met de cursisten maakt het mogelijk om voor het gebruik van de licenties eventuele medewerkers die meer baat hebben bij een andere lesmethode te identificeren en een alternatief aan te bieden.

Meer weten
Volg ons @ENI_eLearning
Elke dag leren er duizenden gebruikers dankzij ENI