Carrefour biedt gepersonaliseerde e-learningsopleidingen aan haar medewerkers

Klantreferentie

Carrefour

Als oplossing voor de reis- en beschikbaarheidsproblematiek die inherent is aan een klassieke lesmethode, gebruikt de Carrefour groep nu de e-learningoplossing MEDIAplus van Editions ENI. In het kader van het doorlopende opleidingsplan en het zogenaamde “DIF” worden alle medewerkers opgeleid in kantoorautomatisering met MEDIAplus. Carrefour deelt haar ervaringen met ons.

De groep Carrefour is de tweede leverancier wereldwijd en leidend leverancier in Europa. Zij heeft vandaag de dag 9.500 winkels, in eigen bezit of via een franchise en wereldwijd 471.000 werknemers.

MEDIAplus eLearning van Editions ENI is voor alle winkels van de groep Carrefour in Frankrijk uitgerold en opgenomen in het doorlopende opleidingsplan en is beschikbaar in het kader van het DIF (een wettelijk recht op opleiding dat werknemers in Frankrijk opbouwen).

Wij hebben besloten over te stappen van een reguliere lesmethode naar e-learning, omdat wij dezelfde kwaliteit opleiding wilden bieden aan al onze medewerkers, of zij nu op het hoofdkantoor of in de winkels werkzaam zijn. Verder wilden wij een oplossing voor de nadelen van onze eerdere lesmethode zoals reiskosten en tijdverlies, maar ook het niet beschikbaar zijn van medewerkers. In de winkel is het niet altijd mogelijk om een medewerker meerdere dagen op cursus te sturen.

Uit de aanbesteding is MEDIAplus eLearning van Editions ENI als product gekomen. “Wij wilden onze medewerkers verschillende trainingen uit het geheel van de kantoorautomatiseringsproducten aan kunnen bieden. Onze medewerkers hebben gevraagd om gerichte en praktische trainingen en volgens ons sluit de oplossing van Editions ENI hier het beste op aan,” legt de projectmanager ons uit. “De standaard aangeboden trainingen zijn ingedeeld op beroepstype (productmanager, directie assistent) of op thema (objecten beheren, pagina-instelling, presentatie maken).

De e-learningsopleidingen zijn geheel onderdeel van het doorlopende opleidingsplan van Carrefour France. De behoefte aan opleiding worden vastgesteld tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek en de inschrijving vindt plaats na akkoord van de leidinggevende.

Carrefour werkt met een 8-weken durende trainingsperiode. Binnen deze periode moet de medewerker de training volledig gevolgd hebben om binnen de vastgestelde opleidingsvereisten te vallen. De training en de hulpmiddelen van MEDIAplus eLearning blijven echter nog het gehele jaar beschikbaar.

De medewerker kan zelf een evaluatie uitvoeren, zodat hij zijn niveau kent voordat hij een training kiest. Dit alles is mogelijk via het intranet. De trainingen worden of in een speciaal ingerichte zaal gevolgd of vanuit de eigen werkplek. Voor de personen die nog niet of weinig met een computer hebben gewerkt, biedt Carrefour tevens een MEDIAplus eLearning-training, genaamd Starten met Windows en een begeleiding bij het starten met MEDIAplus eLearning.

Vanzelfsprekend is een goede communicatie en het enthousiasmeren belangrijk voor het succes van een e-learningsproject. Carrefour vertrouwt op haar personeels- en opleidingenafdeling voor de informatievoorziening richting het management en de werknemers.

Bij het uitrollen van de kantoorautomatiseringsopleidingen, hebben we met name de innoverende en praktische kant belicht en de toegankelijkheid van de evaluaties en trainingen in de winkels,” geeft de projectmanager aan.

Verder heeft Carrefour een mentoring geïmplementeerd om de eventuele drempel, waar de medewerker zich alleen voor het scherm zonder opvolging bevindt te voorkomen. “Wij hebben een handleiding geschreven over hoe je een e-learningsproject kunt laten leven. Deze handleiding benadrukt het belang van een goede begeleiding en is aan het middenmanagement verstrekt,” legt hij uit.

De opleidingsmanager van elke winkel volgt de status van iedere student en analyseert de resultaten, zodat een gedegen opvolging mogelijk is. Op nationaal niveau worden de resultaten ook gevolgd door de directie Opleiding en Pedagogie van Carrefour.
Het is ondertussen reeds meerdere jaren dat Carrefour haar medewerkers opleidt met e-learning en dit wordt als erg positief ervaren.

Een ander struikelblok is de lengte van de modules. Deze moet goed uitgedacht zijn voor iedere doelgroep. Zeker wanneer er geen begeleiding is of als de medewerker het nut van de training niet ziet voor zijn dagelijkse werk, dan kan de uitval van studenten groot zijn,” licht hij toe. “Het is beter om korte, gerichte modules aan te bieden, dan één enkele lange training. De behaalde resultaten zullen dan beter zijn,” concludeert hij. “Om de methode te perfectioneren hebben we de afgelopen jaren enkele verbeteringen aangebracht op het gebied van de modules, de duur ervan en de behandelde onderwerpen. We hebben bijvoorbeeld een aantal trainingen opgedeeld,” licht de projectmanager toe. 

Carrefour werkt momenteel aan het nog specifieker maken van de aangeboden modules, zodat de trainingen nog beter aansluiten bij de verschillende doelgroepen binnen Carrefour. “Wij willen graag tegemoet komen aan de verschillende behoeften van onze medewerkers, met enerzijds algemene trainingen (per functie) en anderzijds meer beroepsgerichte trainingen,” voegt hij toe.

Voor mij blijft naast de studentbegeleiding, de betrouwbaarheid van het systeem de belangrijkste succesfactor,” vertelt hij, “want dat laatste kan erg demotiverend werken. Bijvoorbeeld wanneer de training niet aansluit bij het type computer of de versie van de betreffende software. Het is dus belangrijk de IT-afdeling te betrekken in het project en pilots te houden in de winkels om de juiste technische omstandigheden te verzekeren.

In de nabije toekomst bestudeert Carrefour de verdere implementatie van evaluatiemodules voorafgaande aan de trainingen. Nu kunnen de medewerkers reeds een evaluatie uitvoeren, Carrefour wil deze evaluatie echter nog verder aanscherpen voor haar medewerkers, zodat de trainingen nog meer aangepast kunnen worden aan de behoefte en het niveau van iedere medewerker. “Het is niet altijd gemakkelijk de juiste training te kiezen. Sommigen hebben de neiging om een te hoog gegrepen training te kiezen, wat demotiverend kan werken. Anderen schatten zichzelf te laag in en kiezen een training die te gemakkelijk is waardoor het nut gering is.

Ons doel is opleiden naar behoefte. Wanneer we daadwerkelijk het hoogste resultaat willen behalen is het essentieel om eerst de behoeften en het niveau van de medewerker te evalueren,” conclu­deert de projectmanager e-learning.