De Belgische Federale Overheidsdienst FINANCIEN gebruikt e-learning voor haar 28.000 ambtenaren

Klantreferentie

Service Public Fédéral Finance

Mevrouw CASSART
Projectmanager Opleidingsmodernisatie bij FOD Financiën

Heer LUTHERS
Verantwoordelijke Nieuwe Technologieën van de Opleidingsafdeling van FOD Financiën

Hoe doeltreffend, snel en tegen weinig kosten 28.000 ambtenaren over heel België opleiden? Het antwoord van de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën, het Belgische Ministerie van Financiën) die besloten heeft een e-learningsysteem te implementeren. Er is gekozen voor de MEDIAplus eLearning-oplossing van ENI voor de kantoorautomatiseringsopleidingen.

In tegenstelling tot de andere overheidsdiensten is de FOD Financiën zeer gedecentraliseerd. Van de 28.000 ambtenaren werken er 6.000 in de grote centra in Brussel en de overige 22.000 zijn verspreid elders in het land. De reistijd en kosten bij opleidingen zijn een wezenlijk verlies. Eerder vonden de kantoorautomatiseringsopleidingen plaats in speciaal ingerichte computerzalen met interne docenten. Door de lange wachttijd, de hoge reiskosten en de slechte verhouding tussen totaal bestede tijd en effectieve tijd in opleiding, heeft de directie Opleidingen van de FOD Financiën gezocht naar een andere lesmethode.

E-learning bleek de lesmethode te zijn waar de FOD Financiën niet geconfronteerd werd met de genoemde nadelen. Dat was de reden om over te stappen naar e-learning. “Wij zijn begonnen met een pilot met een opstelling voor 500 en later 4.000 van onze medewerkers om de gekozen methode te toetsen“, legt mevrouw Cassart uit, Projectmanager Opleidingsmodernisatie bij FOD Financiën.

De reacties n.a.v deze pilot waren erg positief over de gekozen lesmethode: e-learning, maar er waren twijfels over de inhoud van de kantoorautomatiseringsopleidingen, die te beperkt gevonden werd. De FOD Financiën heeft om deze reden een nieuwe aanbesteding uitgeschreven, waar MEDIAplus eLearning voor de kantoorautomatiseringsopleidingen is uitgekomen.

Wij hebben gekozen voor de MEDIAplus eLearning-oplossing, omdat zij perfect aansluit bij onze verwachtingen van een kantoorautomatiseringsopleiding: een flexibele lesmethode waar alle antwoordmogelijkheden worden goedgekeurd als het resultaat maar juist is en het kunnen samenstellen van gepersonaliseerde trajecten voor elke gewenste doelgroep“, licht mevrouw Cassart toe.

De lesmethode is vervolgens uitgerold voor 28.000 ambtenaren. Na een inschrijving op het intranet van de FOD Financiën en een goedkeuring van de Directie Opleidingen en de direct leidinggevende, wordt de student uitgenodigd voor een startsessie in het bijzijn van een externe mentor. “De mentor geeft uitleg over het LMS-portaal waar iedere student zich moet aanmelden. Hij licht het principe van e-learning toe en helpt bij het opstarten van MEDIAplus eLearning“, vult de heer Luthers aan, Verantwoordelijke Nieuwe Technologieën van de Opleidingsafdeling van FOD Financiën. “Tijdens de pilot hebben we gemerkt dat een aantal personen nooit zijn gestart met hun opleiding, simpelweg omdat zij vergeten waren waar zij zich aan moesten melden“, legt de heer Luthers uit. 

De opleiding wordt gevolgd op de computer van de medewerker via het intranet van de FOD Financiën.
Wij hebben twee communicatieacties opgezet over de e-learningopstelling: één gericht aan alle ambtenaren via posters, e-mails en folders om hen bekend te maken met de opstelling, en een andere gericht aan de managers om hen te betrekken bij het project en hen het belang van hun steun aan het project uit te leggen“, zegt mevrouw Cassart.

De eerste reacties zijn erg positief. “De studenten waarderen de flexibiliteit en het gebruiksgemak van MEDIAplus eLearning. Zij vinden de interface simpel en intuïtief” meldt de heer Luthers. De student heeft gedurende 3 jaar toegang tot zijn MEDIAplus eLearning-opleiding. Hij kan dus op elk gewenst moment teruggaan naar onderwerpen in de opleiding.

Na deze positieve ervaring met e-learning zetten de verantwoordelijken de succesfactoren voor u uiteen: test de opstelling met een doelgroep die representatief is voor het bedrijf, plan elke stap van het uitrollen van het project zorgvuldig, zorg voor een studentbegeleiding, beschik over een betrouwbaar systeem met tracking en betrek de leidinggevenden bij het project en overtuig hen ervan.