Meer EPHEC studenten en personeel bekwaam in kantoorsoftware met e-learning van ENI

Klantreferentie

ephec

INTERVIEW
Yves ORLENT
Docent en e-learning specialist
Hogeschool EPHEC

Kunt u in enkele woorden uw school en uw rol toelichten?

EPHEC is een hogeschool in Brussel en Louvain-la-Neuve, België, die bachelor opleidingen in o.a. Marketing, e-Business, International business, boekhouden, rechten, IT, elektromechanica, HRM en verzekeringswezen verzorgt voor 5500 studenten. In het kader van sociale mobiliteit biedt EPHEC ook opleidingen met flexibele lestijden aan.

Binnen de EPHEC ben ik docent kantoorsoftware en e-learning specialist. Daarnaast bekleed ik de rol van coördinator en opleider voor interne opleidingen voor nieuwe leermiddelen.

Hoe waren de opleidingen voor kantoorsoftware vóór MEDIAplus eLearning georganiseerd en waarom wilde u deze methode veranderen?

Wij bij EPHEC hebben altijd de voorkeur gegeven aan een praktische leermethode. Onder begeleiding werden praktijkoefeningen in kleine groepen uitgevoerd in een speciaal uitgeruste IT-zaal met een computer voor elke student.

Deze praktische aanpak hebben we niet aangepast omdat deze in onze ogen de beste leermethode is. Wij werden echter geconfronteerd met een groeiend aantal studenten, met een zeer verschillende initiale kennis van kantoorsoftware. Deze praktische problemen en de wens om gebruik te maken van nieuwe technologieën, hebben ons voor e-learning doen kiezen als aanvulling op onze traditionele opleidingen. EPHEC wilde graag een oplossing die volledig geïntegreerd is in de bestudeerde software, zodat de student actief de gehele suite van het MS Office pakket leert beheersen.

Uit welke fases bestond het project?

Het project is in drie fases geïmplementeerd.

De eerste fase bestond uit de kennismaking. Er is een pilot georganiseerd met een beperkte groep docenten, die de oplossing hebben getest met een kleine groep studenten. Hierna hebben we kunnen bepalen op welke wijze deze oplossing geïntegreerd kan worden in onze bestaande lesmethoden.

Tijdens de tweede fase hebben we het gebruik van MEDIAplus eLearning uitgebreid naar het geheel van studenten die zelfstandig de meest gebruikte communicatiesoftware uit het Office-pakket, zijnde Word en PowerPoint moesten bestuderen.

In de derde fase zijn er progressief lesprogramma’s op maat samengesteld. Deze lesprogramma’s worden als extra lesmateriaal of ter vervanging van gedeelten van bestaande cursussen aangeboden en zijn geheel aangepast aan de leerdoelstellingen van onze opleidingen.

Al onze werknemers (van docenten tot administratief personeel) gebruiken MEDIAplus eLearning, om zich zelfstandig op te leiden in kantoorsoftware of hun vaardigheden te vergroten.

Welke oplossing heeft u concreet ingevoerd?

Het sterke punt van MEDIAplus eLearning is de wijze waarop de opleidingen direct geïntegreerd zijn in de Office-programma’s. Hierdoor kunnen studenten de oefeningen direct uitvoeren in de software, gebruikmakend van de les- en oplossingsvideo’s.

Wij hebben alle elementen van MEDIAplus eLearning aan het geheel van studenten beschikbaar gesteld via ons platform, om het gebruik ervan zoveel mogelijk te motiveren. De studenten kunnen MEDIAplus eLearning ter plekke of op afstand als pure e-learning oplossing gebruiken. In enkele gevallen wordt het bij blended learning gebruikt. Buiten de verplichte modules van bepaalde opleidingen, wordt het platform voornamelijk door de studenten gebruikt als evaluatiemiddel en om hun kennis op te schroeven voor herexamens.

Voor bepaalde leertrajecten buiten de reguliere leerprogramma’s, en bijscholingstrajecten wordt de oplossing voornamelijk als evaluatiemiddel gebruikt om bestaande vaardigheden bij de studenten te toetsen.

Wanneer er binnen de school overgestapt wordt op een nieuwe Office-versie, worden de werknemers voorbereid op de veranderingen dankzij een aangepast lesprogramma in MEDIAplus eLearning voor migraties.

Voor welke studentbegeleiding heeft u gekozen en waarom?

Wij hebben twee verschillende typen begeleiding geïmplementeerd. Enerzijds een technische en studentbegeleiding door de docenten die het platform gebruiken tijden hun lessen en anderzijds een dagelijkse technische ondersteuning aan alle gebruikers.

Welke balans maakt u op na een paar maanden gebruik?

MEDIAplus eLearning is een fantastisch leermiddel en evaluatiemiddel voor bestaande Office-vaardigheden. Het heeft ons leerproces aanzienlijk verbeterd. De oplossing is zodanig flexibel dat het kan aanpassen aan verschillende leerscenario’s voor e-learning en blended learning.

Bij de geregelde versie-updates van Office is het een interessant middel om de kennis van ons personeel up-to-date te houden.

Onze gebruikers zijn tevens positief. MEDIAplus eLearning is gemakkelijk in het gebruik en voldoet aan de verwachtingen.

Ten slotte, welk advies geeft u aan scholen die over willen gaan op e-learning?

Voor het installeren van MEDIAplus eLearning moeten de doelstellingen bepaald worden en een inventaris van de benodigde middelen gemaakt worden, waarna afgewogen kan worden welke implementering het meest geschikt is. Een belangrijk deel van de middelen is de inzet van docenten, wij raden dan ook aan deze al vroeg in het proces erbij te betrekken.

Als een school MEDIAplus eLearning overweegt om de traditionele manier van lesgeven te vervangen, zal een deel van de vrijgekomen tijd gereserveerd moeten worden voor het beheren van de database en het begeleiden van gebruikers.

Wanneer het programma wordt gebruikt om de huidige leermethode aan te vullen, is het belangrijk om een beperkt aantal producten, bijvoorbeeld één versie van het Office-pakket en een verbinding op afstand aan te bieden, om een zo groot mogelijke groep gebruikers te voorzien, met een minimale technische ondersteuning.

Betrek ook de studenten al tijdens het uitrolproces om een eventuele vorm van terughoudendheid ten aanzien van veranderingen in de leermethode tegen te gaan. Communicatie is een belangrijke succesfactor voor een dergelijk project aangezien de rol van zowel de docent als de student veranderd.

Een goede analyse van de doelstellingen, oplossingen en verwachtingen is van kapitaal belang voor het succes van het integreren van MEDIAplus eLearning in een academische leerstructuur waar de balans tussen doeltreffende aangepaste leermethoden en beschikbare middelen vaak een lastig vraagstuk is.