Migratie kantoorautomatisering: M2i ontwikkelt geïndividualiseerde opleidingen met MEDIAplus eLearning

Klantreferentie

m2i

INTERVIEW
Patrick ARNAUD
Nationaal specialist E-learning Microsoft Office bij M2i Formation

De groep M2i is gespecialiseerd in informatica-opleidingen en telt een dertigtal opleidingscentra verdeeld over de belangrijkste Franse steden. Er worden geïndividualiseerde opleidingen geboden in kenniscentra met een mentor, vooral om migraties op het gebied van kantoorautomatisering van de klanten te begeleiden. M2i Formation, dat al talloze jaren de oplossing MEDIAplus eLearning van Editions ENI gebruikt, heeft de nieuwe content voor opleidingen voor Microsoft Office 2010 in gebruik genomen en ondersteunt de vernieuwingen enthousiast.

Dit aanbod bevat opleidingstrajecten die speciaal zijn ontworpen om de vernieuwingen binnen Microsoft Office 2010 te leren kennen en ook om snel weer gewoontehandelingen terug te vinden. Deze opleidingen die op één dagdeel worden georganiseerd, vinden plaats in een kenniscentrum met een mentor en worden begeleid door een opleider die deskundig is op het gebied van kantoorautomatisering. De cursisten toetsen hun kennis en worden opgeleid met MEDIAplus eLearning, de enige oplossing die het leren in een reële omgeving aanbiedt met directe analyse van de resul­taten. 

We gebruiken de oplossing MEDIAplus eLearning van Editions ENI voor onze opleidingen op het gebied van kantoorautomatisering en we waarderen de flexibiliteit en de interactiviteit ervan erg,” aldus Patrick ARNAUD, nationaal specialist E-learning Microsoft Office bij M2i Formation. “Voorheen gaven we een klant, als hij een beroep op ons deed met de vraag een nieuwe medewerker in te schrijven voor een opleiding op het gebied van kantoorautomatisering, termijnen van 1 tot 2 maanden door, afhankelijk van de geplande sessies voor contactonderwijs. Nu kunnen we hem antwoorden dat hij meteen de komende week kan starten in onze sessies in de kenniscentra met mentor. Dit maakt echt het verschil, we hebben gewonnen aan reactiviteit!” verduidelijkt hij.

We gebruiken de vooraf bepaalde trajecten van MEDIAplus eLearning die erg goed in elkaar zitten. Maar we maken ook zelf onze eigen opleidingstrajecten aan om ze helemaal af te stemmen op de behoeften van onze klanten. We geven gehoor aan talloze nationale aanbestedingen en dankzij MEDIAplus eLearning, kunnen we dezelfde trajecten met dezelfde didactische kwaliteit aan al onze cursisten bieden, waar zij zich ook bevinden. Ook dat is het aanpassingsvermogen van ENI,” voegt de heer ARNAUD toe.

We zijn eveneens zeer tevreden over de nieuwe content van de opleidingen voor Microsoft Office 2010 ontwikkeld door Editions ENI, en met name over Outlook 2010 en Windows 7 die volledig interactief zijn. Dat is echt een pluspunt voor het doeltreffend leren,” verduidelijkt hij. Deze nieuwe content is verrijkt met nieuwe functionaliteiten en bevat veel meer oefeningen en verschillende oefensituaties. “Wij, en onze cursisten ook, hebben veel waardering voor de gebruikersinterface van MEDIAplus eLearning. Deze is prettig in het gebruik en intuïtief,” voegt hij toe.

Deze opleidingen in kenniscentra met mentor starten met een evaluatie van de behoeften, gericht op het beroep. Na afloop van deze evaluatie maakt de opleider een persoonlijk opleidingstraject aan, meer gericht op het dagelijkse werk van de gebruiker dan op de kennis van de software in het algemeen. 
Elke sessie in een kenniscentrum omvat maximaal 6 tot 8 personen met een deskundige opleider die ter plaatse aanwezig is en die de cursist zelfs kan helpen met persoonlijke concrete gevallen binnen zijn opleiding. 
Deze methode is erg interessant in vergelijking met een traditionele opleiding via contactonderwijs. Deze methode stelt de opleider namelijk in staat om tijd te besteden aan een bijzonder punt of een specifiek document met een cursist, zonder dat dit nadelig is voor de anderen, die door kunnen gaan met hun opleiding,” verduidelijkt Patrick ARNAUD. “Voor M2i is de aanwezigheid van een deskundige opleider op het gebied van kantoorautomatisering echt heel belangrijk, het is niet uitsluitend iemand die toezicht houdt! De opleider is er om al zijn kennis aan te dragen en de cursisten zo nodig individueel te helpen. We bieden hen aan om aan het eind van elke module oefeningen te maken,” verduidelijkt de heer ARNAUD.

De reacties van de gebruikers zijn heel positief, ze waarderen het enorm dat ze zich in hun eigen ritme, volgens hun eigen behoeften, kunnen opleiden met een opleider die klaarstaat om hun vragen te beantwoorden. De opleidingen zijn werkelijk geïndividualiseerd. 
In tegenstelling tot wat je zou denken, zijn de beslissingsbevoegde personen heel snel overtuigd van deze nieuwe opleidingsmethode. We ver­zorgen regelmatig presentaties van ons kenniscentrum met mentor en sommige klanten sturen zelfs mensen van de opleidingsdienst om het concept uit te proberen!” legt Patrick ARNAUD uit.

Om met succes een kenniscentrum met mentor in te stellen is het mijn mening nodig, dat er een echte opleider die deskundig is op het gebied van kantoorautomatisering in de lesruimte is, om te kunnen antwoorden op de vragen van de cursisten en ze te helpen als ze vastlopen op een oefening. Dat is een echt pluspunt dat erg wordt gewaardeerd door onze klanten,” besluit de heer ARNAUD.