RSI (Franse Sociale Verzekeringen Zelfstandigen)Terugkoppeling van geslaagd migratieproject met MEDIAplus eLearning™ van EN

Klantreferentie

RSI

INTERVIEW
Stéphanie JOUVE
Opleidingsmanager bij het Nationale Opleidings- en Ontwikkelingscentrum van het RSI

Hoe waren jullie opleidingen voor kantoorautomatisering georganiseerd voordat jullie MEDIAplus eLearning gebruikten, en waarom hebben jullie ervoor gekozen om dit te veranderen?

De kantoorsoftware-opleidingen werden voorheen gegeven door docenten die wij inhuurden wanneer daar behoefte aan was. Deze methode werd gewaardeerd door onze werknemers omdat zij in de eigen omgeving opgeleid werden, met dezelfde toepassingen en instellingen als op de computers die gebruikt worden tijdens het dagelijkse werk.

De uitdaging in 2015 was de overstap naar Windows 8 met het Office 2013 pakket voor al onze 6000 werkplekken. De stap naar e-learning was erg logisch. Temeer omdat we zojuist een leerplatform hadden aangeschaft.

Is er een projectteam opgezet voor dit project? Hoe is de communicatie georganiseerd? 

Er is een nationaal projectteam in het leven geroepen voor het overkoepelde project ‘De nieuwe werkplek’. Ons opleidingscentrum werd betrokken voor de onderwerpen Verandermanagement en Opleiding en we werkte hiervoor samen met de IT- en HRM-afdelingen. Voor een optimale begeleiding van de migratie en de benodigde opleidingen, zijn er communicatiekits samengesteld die verspreid zijn onder de medewerkers op 30 verschillende locaties.

Welke opleidingsmiddelen heeft u geïmplementeerd?  

Wij hebben voor ENI gekozen omdat aan alle vereisten voldaan werd: de modules zijn compatibel met ons leerplatform en kunnen op maat gemaakt worden afhankelijk van de individuele behoeften. Verder begeleidt de oplossing de cursist naar een juiste beantwoording met video’s en een aangepaste reactie wanneer een oefening fout wordt uitgevoerd. Het project is uitgerold voor alle medewerkers en elke locatie heeft de inhoud op de eigen behoeften aangepast. Er zijn locaties die een verkorte opleiding voor Word, Excel en Outlook hebben aangeboden van ongeveer 45 minuten tot één uur, anderen gaven de voorkeur aan een uitgebreide opleiding. Sommige locaties hebben de oplossing in klassikale studiesessies met docent gebruikt, anderen hebben gekozen om de medewerkers zich zelfstandig op te laten leiden op de eigen werkplek of in een speciaal ingerichte zaal afhankelijk van de behoeften van het betreffende team (front- en backoffice) en de beschikbare middelden ter plekke. Ook nu het migratieproject is afgerond worden er aanvullende opleidingsmodules beschikbaar gesteld wanneer er behoefte is de kennis en vaardigheden van medewerkers te vergroten. Deze aanvullende, veelal langere modules worden voornamelijk op de eigen werkplek gevolg.

Voor welk type begeleiding van de cursisten hebt u gekozen en waarom?

Voor elke locatie is een aanspreekpersoon en een klein referentieteam vastgesteld.

In het kader van het project hebben we niet gekozen voor Blended Learning. Voor een handje vol mensen die geen of weinig computerervaring hadden, zijn wel enkele begeleidingssessies georganiseerd.  

Wat is de balans die u opmaakt na enkele maanden van gebruik?

De meeste cursisten waren erg te spreken over het geheel. Allen gaven aan het prettig te vinden geen reistijd te hebben om de opleiding te volgen en waarderen de flexibiliteit in het moment van studeren. Wij zijn erg tevreden over de kwalitatieve inhoud, gebruiksvriendelijkheid van de applicatie en de grote verscheidenheid in de onderwerpen.  

Tot slot, welke adviezen geeft u aan verantwoordelijke personen op het gebied van opleidingen die over willen gaan op leren via e-learning?

Het is belangrijk de aspecten van verandermanagement niet te onderschatten. De interne doelgroepen (HRM, leidinggevenden, experts in kantoorsoftware en andere gebruikers) moeten bepaald worden zodat er ingespeeld kan worden op de verschillende behoeften. Verder is het belangrijk de inhoud gedoseerd aan te bieden.

Welke plannen heeft u voor de toekomst?

Wij zullen doorgaan met aan aanbieden van e-learning voor kantoorsoftware. Sterker nog wij zitten er aan te denken om deze methode voor andere opleidingen, bijvoorbeeld management te gaan gebruiken. We sluiten opleidingen met studiebegeleiding en Blended Learning niet uit. Met deze methodes kunnen onze werknemers zich zelfstandig opleiden, maar dankzij de begeleiding ook extra vragen stellen over bepaalde onderwerpen.