Belearn

De Test Digitale vaardigheden

voor bedrijven, opleidingscentra en hoger onderwijs

points verts
De Test Digitale vaardigheden

EVALUEER DE DIGITALE CULTUUR BINNEN UW ORGANISATIE!

De Test Digitale vaardigheden ENI™ bestaat uit een adaptieve meerkeuzevragenlijst. De vragen gaan over het geheel van dagelijks gebruikte computerapplicaties (zoals kantoorsoftware, internet en Windows) en nieuwe digitale gebruiken
(onder andere over samenwerken, de cloud en sociale netwerken).

Cartographier points forts

Een cartografie van de sterke en verbeterpunten van iedere medewerker.

Laat zien welke opleidingsbehoeften er binnen uw organisatie zijn.

Laat zien welke opleidingsbehoeften er binnen uw organisatie zijn.

Outil d'accompagnement de la transformation digitale

Een tool die u begeleidt bij
de digitale transformatie.

Deze adaptieve vragenlijst bevat maximaal 116 vragen:
  • De vragen hangen af van de eerder gegeven antwoorden.
  • De duur van de test kan dus van persoon tot persoon verschillen, maar de test neemt ongeveer 30 à 40 minuten in beslag.

BESCHIKBAAR IN 5 TALEN

Néerlandais  Français  Espagnol  Allemand  Anglais

LMS-COMPATIBEL MET SCORM-NORMEN

GEBASEERD OP DE EUROPESE REFERENTIES DIGCOMP EN CIGREF